Rejestracja na konferencję “Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym zaprasza na konferencję online Przedstawienie zmian w systemach informatycznych wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Spotkanie odbędzie się 12 – 13 października 2021 r. w formie on-line.  W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na wydarzenie obowiązuje rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej jest dostępny formularz zgłoszeniowy, wymagane jest podanie prawdziwych wszystkich poniższych danych.

Limit wolnych miejsc został wyczerpany. Rejestracja na konferencję zakończyła się.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.

Planujemy udostępnić po wydarzeniu materiały z konferencji (prezentacje, zapis sesji pytań i odpowiedzi) oraz nagranie z tego wydarzenia.