Nowy adres strony szkoleń OPI PIB

www.szkolenia.opi.org.pl

Pod adresem https://szkolenia.opi.org.pl/ jest dostępna nowa strona szkoleń OPI PIB. Znajdą Państwo na niej informacje na temat oferty szkoleniowej z systemów tworzonych i administrowanych przez OPI PIB, w tym systemu POL-on.

 

Strona oferuje możliwość zapisów na szkolenia z oferty, a także wysłania zapytania o szkolenie dedykowane dla konkretnej instytucji.

Szkolenia OPI PIB

 archiwalne

Dziękujemy Państwu za udział w webinarium pt.:

POL-on aktualny stan systemu.
Moduł Kierunki studiów oraz liczba godzin zajęć w modułach Kierunki i Pracownicy.
Moduł Raporty – procesy oparte na danych z RAD-on.

 

z poważaniem

Trenerzy OPI PIB

szkolenia@opi.org.pl

Dziękujemy Państwu za udział w webinarium pt.:

PBN 2.0 – Profil Instytucji – rola Importera Publikacji – czynności w systemie.

 

z poważaniem

Trenerzy OPI PIB

szkolenia@opi.org.pl

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych:

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
  3. Celem przetwarzania Państwa danych są czynności związane z organizacją i przebiegiem szkolenia, m.in. rejestracja i kontakt z uczestnikami.
  4. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – 6 ust. 1 lit. a) RODO. W związku z wyrażoną zgodą przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w szkoleniu. Informujemy też, że cofnięcie zgody przed rozpoczęciem szkolenia uniemożliwi Państwu udział w nim.
  5. Państwa dane będą przetwarzanie jedynie przez upoważnionych Pracowników OPI PIB, nie będą przekazywane innym odbiorcom danych.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane w systemie do rejestracji będą przez okres do 3 miesięcy od dnia szkolenia, natomiast przetwarzane w wersji tradycyjnej (np. na liście obecności) przez czas przewidziany dla archiwizacji dokumentacji OPI PIB lub do czasu ew. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
  7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia danych, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, ograniczenia przetwarzania
  8. Przysługuje tez Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  9. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu mailowego iod@opi.org.pl.